Փակ գրունտ

Մուլչապատում, մեխանիկական պայքար, հերբիցիդների կիրառում, սակայն վերջինս օրգանական արտադրության ժամանակ չի թույլատրվում: Որպես մոլախոտերի դեմ պայքարի օրգանական միջոց կարող եք օգտագործել քացախի մինչև 5-10 %-ոց լուծույթը այն դեպքում, երբ մոլախոտերը գտնվում են աճի և զարգացման վաղ փուլում: Կոկոնակալման և ծաղկման փուլում գտնվող մոլախոտերի դեմ պայքարում են օգտագործելով 10 % -15 %-ոց քացախաթթվի լուծույթ:
Հավանաբար գոմաղբը չի եղել լրիվ հասունացած: Հասունացած գոմաղբը պետք է լինի կոմպոստացված՝ այսինքն լինի հողանման և ունենա հաճելի հոտ: Դեղնության պատճառը հավանաբար գոմաղբն է եղել, քանի որ ռոկան կամ հայերեն՝ սորեկը, շատ զգայուն մշակաբույս է: Հնարավոր է նաև որ մշակության ժամանակ խոնավությունը եղել է շատ բարձր և ջրահեռացումը լավ չի կազմակերպվել:
gtcՓակ գրունտ